خیابان شریعتی بعد از سیدخندان- کوچه اتوبانک پارس
پلاک ۷۳ - طبقه اول -واحد ۲
۰۲۱-۸۸۰۳۵۹۲۴
۰۲۱-۸۸۰۳۶۲۸۳
0912-1549668
farshadlavasani@gmail.com
kian.industry.t@gmail.com

درجه حفاظت یا IP

درجه حفاظت یا IP

درجه حفاظت یا IP

درجه حفاظت یا IP  اصطلاحی در استاندارد آی ئی سی ۶۰۵۲۹ است که بر اساس آن محفظه های تجهیزات الکتریکی با کدهای استاندارد با دو حرف IP در کنار دو رقم ، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم بندی می شوند.

رقم اول که بین صفر تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز افراد را مشخص می کند.

رقم دوم بین صفر تا ۸ است و میزان حفاظت در برابر نفوذ آب ( و نه هیچ مایع دیگر ) مشخص می کند.

هرچه این رقم ها بیشتر باشد حفاظت بیشتر است.

 

توضیح رقم اول کد IP (درجه حفاظت)مطابق آی ئی سی ۶۰۵۲۹

رقم اول حفاظت تعریف شده برای افراد حفاظت در برابر جسم خارجی نیروی اعمال شده به جسم خارجی
۰ نیاز به آزمایش نیست نیاز به آزمایش نیست نیاز به آزمایش نیست
۱ پشت دست اجسام خارجی با قطر ۵۰ میلیمتر به بالا ۵۰ نیوتن
۲ یک انگشت اجسام خارجی با قطر ۱۲٫۵ میلیمتر به بالا ۱۰ نیوتن
۳ یک ابزار اجسام خارجی با قطر ۲٫۵ میلیمتر به بالا ۳ نیوتن
۴ یک سیم اجسام خارجی با قطر ۱ میلیمتر به بالا ۱ نیوتن
۵ یک سیم حفاظت شده در برابر نفوذ گرد و خاک ۱ نیوتن
۶ یک سیم ضد گرد و خاک ۱ نیوتن

 

 

توضیح رقم دوم

رقم دوم حفاظت شده در برابر آزمایش شده با جزئیات
۰ محافظت نشده
۱ چکیدن آب چکیدن آب (ریزش عمودی قطرات آب) اثر مضری نخواهد داشت.

مدت زمان:۱۰ دقیقه

آبی معادل ریزش ۱ میلیمتر باران در دقیقه

۲ چکیدن آب هنگام کج شدگی تا ۱۵۰ اگر محفظه تا ۱۵۰ نسبت به حالت عادی کج ئشود چکیدن عمودی آب اثر زیان باری نمی گذارد.

مدت زمان: ۱۰ دقیقه

آبی معادل ریزش ۳ میلیمتر باران در دقیقه

۳ آب افشانده شده ریزش آب به صورت افشا تا زاویه ۶۰۰ از حالت عمودی اثر زیان باری نمی گذارد.

مدت زمان: ۵ دقیقه

حجم آب: ۰٫۷ لیتر بر دقیقه

فشار:۸۰-۱۰۰ کیلو پاسکال

۴ پاشیدن آب پاشش آب روی محفظه از هر جهتی روی آن اثر زیان بار نمی گذارد.

مدت زمان: ۵ دقیقه

حجم آب: ۱۰ لیتر بر دقیقه

فشار:۸۰-۱۰۰ کیلو پاسکال

۵ جت های آب آب افشانده شده با یک افشانک ( ۶۰۳ میلیمتر) بر روی محفظه از هر جهتی زیان بار نمی باشد.

مدت زمان:۳ دقیقه

حجم آب:۱۲٫۵ لیتر بر دقیقه

فشار:۳۰ کیلوپاسکال از فاصله ۳ متری

۶ جت های قوی آب آب افشانده شده با جت های قوی ( افشانه ۱۲٫۵ میلیمتر) از هر جهتی روی محفظه اثر زیان بار نمی گذارد.

مدت زمان:۳ دقیقه

حجم آب: ۱۰۰ لیتر بر دقیقه

فشار:۱۰۰ کیلوپاسکال از فاصله ۳ متری

۷ غوطه ور در زیر آب تا عمق ۱ متر در شرایط تعیین شده از نظر زمان فشار ، نفوذ آب به میزان اثر زیان باری ناممکن خواهد بود.

مدت زمان:۳۰ دقیقه

قوطه‌وری در ژرفای کمینه ی ۱ متر اندازه‌گیری‌شده از پایین وسیله، و دست کم ۱۵ سانتی‌متر اندازه‌گیری‌شده از بالای وسیله

۸ غوطه‌وری ورای ۱ متر تجهیز برای غوطه‌وری دائم در آب در شرایط یادشده توسط سازنده مناسب است. معمولاً این به معنای آن است که وسیله آب‌بندی شده است. با این وجود، در برخی تجهیزات، به معنای آن است که آب می‌تواند نفوذ کند اما اثر زیان‌باری ندارد. مدت آزمایش: غوطه‌وری مداوم در آب ژرفای تعیین‌شده توسط سازنده

درجه حفاظت IP


Call Now Buttonتلفن: ۸۸۰۳۵۹۲۴