نرم افزار سیستم توزین

سیستم های توزین با چه نرم افزاری کار می کنند

Belt Scale Software

اطلاعات مرتبط با نرم افزار سیستم توزین نوار نقاله

  • ارائه یک کامپیوتر صنعتی کوچک که قابلیت ارتباط با ۵ سیستم توزین را دارا می باشد
  • سیستم های توزین توسط یک کابل RS485 و یک هاب قابل اتصال به کامپیوتر  می باشد
    • تمام اطلاعات نمایشگرهای توزین روی کامپیوتر قابل نمایش و ذخیره می باشد .اطلاعاتی نظیرRate – Total – Shift Total –Speed – Set point
  • ذخیره ثانیه به ثانیه Rate در واحدزمان جهت رسم نمودار
  • ذخیره اطلاعات هرروز در یک فایل جداگانه جهت بررسی
  • ارسال SMS اطلاعات برای شماره های تعیین شده
  • ارتباط با شبکه کارخانه جهت رویت از هر کامپیوتر مجاز دیگر
  • امکان بازیابی اطلاعات برروی اینترنت از هر نقطه ای از کشور یا خارج از کشور
  • بررسی نمودارها – جمع کردن و یا تفریق چند نمودار جهت بررسی موارد تولیدی