خیابان شریعتی بعد از سیدخندان- کوچه اتوبانک پارس
پلاک ۷۳ - طبقه اول -واحد ۲
۰۲۱-۸۸۰۳۵۹۲۴
۰۲۱-۸۸۰۳۶۲۸۳
0912-1549668
farshadlavasani@gmail.com
kian.industry.t@gmail.com

چند نمونه لودسل با کاربرد و مقایسه

انواع سنسور های لودسل

لودسل یک مبدل است که نیرو را به یک خروجی قابل اندازه گیری تبدیل می کند. گرچه انواع مختلفی از لودسل ها وجود دارد، بیشتر از لودسل های بار مبتنی بر strain gage استفاده می شوند. بجز آزمایشگاه های خاصی که تعادل دقیق مکانیکی هنوز مورد استفاده قرار میگیرند. سلولهای باربری پنوماتیک گاهی اوقات مورد استفاده قرار می گیرند که در آن ایمنی و بهداشت ذاتی مورد نظر است و سلول های هیدرولیکی بار در نقاط دور افتاده در نظر گرفته می شوند، زیرا آنها نیازی به منبع تغذیه ندارند. سلول های بارگذاری فشار بار، از لحاظ مقیاس ۰٫۰۳٪ تا ۰٫۲۵٪ دقیق هستند و برای تقریبا تمام برنامه های کاربردی صنعتی مناسب هستند.

 

برای مقایسه انواع لودسل های بالا از جدول زیر استفاده کنید

Load Cell Performance Comparison

Type

Weight Range Accuracy (FS) Apps Strength

Weakness

Mechanical Load Cells

Hydraulic Load Cells Up to 10,000,000 lb ۰٫۲۵% Tanks, bins and hoppers.
Hazardous areas.
Takes high impacts,
insensitive to temperature.
Expensive, complex.
Pneumatic Load Cells Wide High Food industry, hazardous areas Intrinsically safe.
Contains no fluids.
Slow response.
Requires clean, dry air

Strain Gage Load Cells

Bending Beam Load Cells ۱۰-۵k lbs. ۰٫۰۳% Tanks, platform scales, Low cost, simple construction Strain gages are exposed,
require protection
Shear Beam Load Cells ۱۰-۵k lbs. ۰٫۰۳% Tanks, platform scales,
off- center loads
High side load rejection, better
sealing and protection
Canister Load Cells to 500k lbs. ۰٫۰۵% Truck, tank, track, and hopper scales Handles load movements No horizontal load protection
Ring and Pancake Load Cells ۵- ۵۰۰k lbs. Tanks, bins, scales All stainless steel No load movement allowed
Button and washer
Load Cells
۰-۵۰k lbs
۰-۲۰۰ lbs. typ.
۱% Small scales Small, inexpensive Loads must be centered, no
load movement permitted

Other Load Cells

Helical ۰-۴۰k lbs. ۰٫۲% Platform, forklift, wheel load,
automotive seat weight
Handles off-axis loads,
overloads, shocks
Fiber optic ۰٫۱% Electrical transmission
cables, stud or bolt mounts
Immune to RFI/EMI and
high temps, intrinsically safe
Piezo-
resistive
۰٫۰۳% Extremely sensitive, high
signal output level
High cost, nonlinear output

اطلاعات بیشتر در مورد لودسل ها


Call Now Buttonتلفن: ۸۸۰۳۵۹۲۴